Florystyczna poczta, kwiatowa dostawa Lublin
W koszyku masz 0 szt.
o wartości 0.00 zł

Regulamin sklepu

 

I. Warunki Ogólne  

 

1. ABRAZO S.C. z siedzibą w  Gdańsk 80-298, ul. Wiolinowa 14 jest właścicielem sklepu internetowego Telekwiaciarnia.pl, znajdującym się pod adresem https://www.telekwiaciarnia.pl.

2. Sklep internetowy Telekwiaciarnia.pl realizuje na terenie Polski dostawę produktów, zakupionych na stronie internetowej www.telekwiaciarnia.pl.

3. Wszystkie ceny produktów prezentowane na stronie sklepu Telekwiaciarnia.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące w momencie  składania zamówienia.

4. Waluta zamówień składanych w sklepie Telekwiaciarnia.pl to polski złoty i w tej walucie dokonywane będą  ewentualne zwroty.

5. Złożenie zamówienia w sklepie Telekwiaciarnia.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Składając zamówienie Klient świadomie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.

7. Telekwiaciarnia.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".   Zamawiający w każdym momencie ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich edycji oraz usunięcia z bazy danych Telekwiaciarnia.pl.  

 

II. Procedura składania i realizacji zamówienia  

 

1. Telekwiaciarnia.pl przyjmuje zamówienia do realizacji  poprzez  stronę internetową www.telekwiaciarnia.pl, telefonicznie lub przez e-mail.

2. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Internetu. Zamówienia można składać przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach  9-18, w sobotę  w godzinach 10-17.

3. Aby złożyć zamówienie Klient wybiera produkt, który zamierza nabyć i określa jego ilość dodając go do Koszyka. Następnie Klient podaje dane kontaktowe osoby, która ma odebrać przesyłkę, wybiera  sposób  płatności i potwierdza zamiar zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam".

4. Klient może dokonać zmian w zamówieniu  do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Zamawiam". Po jego zatwierdzeniu wszelkie zmiany można dokonać tylko po uprzednim kontakcie z obsługą Telekwiaciarnia.pl

5. Warunkiem koniecznym realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularzy zamówienia udostępnionych na stronie sklepu internetowego.  Jeżeli wprowadzone dane są niepoprawne lub uniemożliwiają dokonanie dostawy zakupionego produktu, Telekwiaciarnia.pl zastrzega sobie prawo, po uprzednim kontakcie z Klientem, do anulowania zamówienia.

6. W przypadku gdy Telekwiaciarnia.pl poniesie koszty realizacji zamówienia, które z winy Klienta nie może zostać zrealizowane (w szczególności  w przypadku podania błędnych danych przez Klienta), zamówienie zostanie uznane za zrealizowane. Koszty kolejnej próby dostawy ponosi Klient. 

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu (tj. jednostki wojskowe).

8. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta numeru telefonu i adresu e-mail. Podany przez Zamawiającego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany w celu  realizacji złożonego zamówienia. Po złożeniu zamówienia,  Telekwiaciarnia.pl informuje Zamawiającego o stanie realizacji zamówienia poprzez e-mail lub telefon

9. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

10. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

11. Realizacja złożonego zamówienia (doręczenie) odbywa się w godzinach:

•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00;

•    w soboty od 10:00 do 21:00;

•    w niedziele i święta od 10:00 do 15:00.

Nie realizujemy zamówień w następujące dni: Nowy Rok (1 stycznia), święto Trzech Króli (6 stycznia), święta Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada) i święta Bożego Narodzenia (24 i 25 grudnia)(na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Kodeks Pracy, Dz. U. z 2007 r. Nr 176 poz. 1239). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na stronie sklepu internetowego.

12. Zamówienie na kwiaty złożone i opłacone od poniedziałku do soboty do godziny 15:00 może zostać zrealizowane jeszcze w tym samym dniu. Zamówienie na niedzielę musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 15:00 w sobotę.

13. Wybrane podczas składania zamówienia godziny dostawy stanowią jedynie orientacyjny czas dostarczenia kwiatów. Gwarancję godziny dostawy udzielamy jedynie w przypadku dostawy przesyłek na ślub i pogrzeb.

14. Dostawa w takie dni jak 21.01 (Dzień Babci) 14.02 (Walentynki), 8.03 (Dzień Kobiet), 26.05 (Dzień Matki) odbywa się w godzinach między 8:00 a  21:00 bez możliwości wyboru zawężonego  przedziału godzinowego.

15. Telekwiaciarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożności ich wykonania nie wynikających z winy Telekwiaciarnia.pl spowodowane np. katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Telekwiaciarnia.pl zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.

16. Telekwiaciarnia.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo lub całkowicie jego realizację oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Telekwiaciarnia.pl zwraca pełną wartość zamówienia.

17. W przypadku gdy kurier nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie, pozostawi wiadomość zawierającą informacje o przesyłce oraz dane teleadresowe Telekwiaciarnia.pl i kwiaciarni realizującej zamówienie wraz z informacją, gdzie można odebrać przesyłkę. Taką informację otrzymuje również Zamawiający. Na prośbę Zamawiającego kurier może podjąć kolejną próbę dostarczenia kwiatów. W tym celu należy uiścić opłatę za kolejną dostawę.  Jeżeli Odbiorca lub Zamawiający nie skontaktuje się z kwiaciarnią lub z Telekwiaciarnia.pl i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu, realizacja dowozu zostanie anulowana, a zamówienie zostanie uznane za zrealizowane. Po tym czasie, w celu ponownej realizacji zamówienia należy ponownie złożyć i w pełni opłacić zamówienie.

18. W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem układania bukietów i wiązanek przez poszczególnych florystów istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Telekwiaciarnia.pl zastrzega sobie prawo do zastąpienia jednego kwiatu na inny o podobnej charakterystyce  i wartości.  

19. Zdjęcia dodatków do kwiatów, tj. maskotki, czekoladki i kosze są tylko przykładowymi zdjęciami i mogą się różnić od doręczanych, jednak z zachowaniem podobnej wartości i jakości.

20. Płatności w Telekwiaciarnia.pl można dokonywać w następujący sposób:

•    kartami płatniczymi,

•    tzw. szybkimi przelewami bankowymi, za pośrednictwem firm zewnętrznych jak PayU i payPal

•    przelewami tradycyjnymi z dowolnego banku lub poczty.

21. Telekwiaciarnia.pl realizuje jedynie zamówienia prawidłowo opłacone. Za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment otrzymania informacji od firmy obsługującej płatności o dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem na konto Telekwiaciarnia.pl  za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto. 

22. Telekwiaciarnia.pl dopuszcza realizację zamówienia, w którym płatność nie została zaksięgowana. W takim przypadku wymagany jest uprzedni kontakt Klienta z Telekwiaciarnia.pl i podesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty.

23. Składając zamówienie Klient ma możliwość podania treści, która zostanie wypisana ręcznie lub wydrukowana na bileciku i przekazana Odbiorcy przesyłki. Tekst nie może zawierać treści obraźliwej i  zawierać uprzedzeń rasowych lub narodowościowych. W przypadku wykrycia takiej treści Telekwiaciarnia.pl odmawia załączenia bileciku do realizowanego zamówienia i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.  

 

III. Jakość produktów i reklamacje  

 

1. Telekwiaciarnia.pl zapewnia świeżość kwiatów przez okres co najmniej 3 dni. Odpowiednia pielęgnacja (m.in. codzienna zmiana wody, przycinanie końcówek łodyg) zapewnia kwiatom dłuższy okres świeżości.

2. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i świeżości kwiatów w obecności doręczyciela. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości lub świeżości kwiatów, Odbiorca powinien sporządzić notatkę na formularzu potwierdzenia odbioru.

3. Reklamacje, dotyczące jakości lub świeżości kwiatów, należy złożyć do Telekwiaciarnia.pl telefonicznie, faksem lub przez e-mail w ciągu 3 dni od terminu doręczenia, w przypadku towarów innych niż kwiaty w terminie 7 dni od daty doręczenia.  Reklamacja rozpatrywana jest na podstawie dokumentacji zdjęciowej podesłanej przez Zamawiającego lub Odbiorcę.

4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Telekwiaciarnia.pl  w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Odbiorcy Telekwiaciarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności.  

 

IV. Zwrot towaru przez klienta  

 

1. Zamawiający, zawierając umowę na odległość,  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednak, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

2. Aby dokonać odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Telekwiaciarnia.pl przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres siedziby Telekwiaciarnia.pl, e-mailem lub faxem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Telekwiaciarnia.pl dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Klienta w terminie do 14 dni od momentu uzyskania od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych kanałów płatności, z jakich korzystał Klient dokonując płatności za zamówienie.

4.Klient zobowiązany jest odesłać  otrzymany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Telekwiaciarnia.pl o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru wynikające z jego użytkowania, wykraczające poza standardowe sprawdzenie produktu.

5. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.  

 

V. Postanowienia końcowe  

 

1. Telekwiaciarnia.pl oświadcza, że zawartość stron www.telekwiaciarnia.pl, a w szczególności tekst zdjęcia, grafika, ikony, logo, nazwy produktów, nagłówki stron i inne stanowią jego własność i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.

2. Telekwiaciarnia.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.

3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

4. Wszelkie kwestie sporne związane z wykonywaniem umów będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla ABRAZO S.C. z siedzibą w Gdańsku.

Telefon: 81 471 40 48 Mail: info@telekwiaciarnia.pl poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 17:00
niedziela 10:00 -15:00
Obsługa klienta Telefon: 81 471 40 48
Mail: info@telekwiaciarnia.pl
poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
sobota 10:00 - 17:00

Nasza kwiaciarnia
w Lublinie
Odwiedź nas
Nasze kwiaciarnie Pomóż mi wybrać miejsce
Opinie klientów
Kwiaty z dostawą Lublin to żaden problem dla Tej kwiaciarni. Bukiet został doręczony bez zbędnych formalności. Mirek
Bardzo, ale to bardzo chciałem podziękować za tak profesjonalną obsługę. Kwiaty dotarły na czas. Do następnego razu! Zadowolony klient.
Chciałam podziękowac miłemu kurierowi, który wręczył kwiaty mojej siostrze i zrobił jej niebanalną niespodziankę. Magda, Olsztyn
PrevNext
Więcej opinii
Płatności

TELEKWIACIARNIA.PL DOSTARCZA KWIATY NA ZAMÓWIENIE TYLKO NA TERENIE WYZNACZONYM W ZAKŁADCE INFORMACJE.

Dostawa kwiatów Lublin

Telelekwiaciarnia Lublin realizuje zamówienia na terenie jaki i poza Lublinem:

Dzielnice Lublina: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północy, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce, oraz do takich miejscowości jak: Świdnik, Niemce, Garbów, Nałęczów, Bełżyce, Niedrzwica, Bychawa

Duże doświadczenie na rynku florystycznym oraz szeroki wybór produktów sprawia, że Telekwiaciarnia Lublin jest jedną z najlepszych kwiaciarni wysyłkowych. Kwiaciarnia internetowa Lublin zajmuje się szybką dostawą kwiatów pod wskazany adres. Oprócz tego nasza kwiaciarnia online Lublin oferuje kwiaty na telefon Lublin. To właśnie nasza florystyczna poczta. Kwiatowa przesyłka zawsze na czas.

Jakość Telekwiaciarnia Lublin

Wysyłka kwiatów w ten sam dzień, nawet 2h od momentu złożenia zamówienia. Wystarczy wybrać bukiet i dodać go do koszyka, aby na twarzy obdarowanej osoby pojawił się uśmiech. W swojej ofercie Telekwiaciarnia Lublin posiada oryginalne bukiety, kompozycje kwiatowe, kwiaty doniczkowe, kosze kwiatowe, wiązanki oraz wieńce pogrzebowe. Wyślij kwiaty do domu, na ślub, do miejsca pracy, na cmentarz, do kaplicy i kościoła. Tania kwiaciarnia internetowa Lublin to pewność zakupu wyłącznie świeżych kwiatów w atrakcyjnych cenach.

Kwiaciarnia online Lublin

Złóż zamówienie przez telefon lub na stronie internetowej. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w zakładce kontakt. Doświadczeni floryści w naszej kwiaciarni sprawiają, że wysyłka kwiatów na terenie Lublina jest jeszcze łatwiejsza.


TELEKWIACIARNIA.PL DOSTARCZA KWIATY NA ZAMÓWIENIE TYLKO NA TERENIE WYZNACZONYM W ZAKŁADCE INFORMACJE.

Jeżeli chcesz wysłać kwiaty skorzystaj z odpowiedniej strony: kwiaciarnia Gdańsk, kwiaciarnia Reda, kwiaciarnia Toruń, kwiaciarnia Szczecin, kwiaciarnia Gdynia, kwiaciarnia Warszawa, kwiaciarnia Białystok, kwiaciarnia Lublin, kwiaciarnia Poznań, kwiaciarnia Gorzów, Kwiaciarnia Łódź, Kwiaciarnia Olsztyn

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel